Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

urodzonawprimaaprilis
19:43
A potem świat znowu zaczął istnieć, ale istniał zupełnie inaczej.
— andrzej sapkowski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialady-fraser lady-fraser
urodzonawprimaaprilis
19:42
8224 5750 500
Reposted fromdafil dafil vialady-fraser lady-fraser
urodzonawprimaaprilis
19:39
urodzonawprimaaprilis
19:39
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viawiecznosci wiecznosci

August 13 2017

urodzonawprimaaprilis
09:32
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viaxmartii xmartii
urodzonawprimaaprilis
09:24
urodzonawprimaaprilis
09:24
Zapominamy to, co chcemy pamiętać, a pamiętamy to, o czym chcielibyśmy zapomnieć.
— Cormac McCarthy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxmartii xmartii
urodzonawprimaaprilis
09:23
Reposted frombluuu bluuu viaxmartii xmartii
urodzonawprimaaprilis
09:23

Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał

Reposted fromlabellavita labellavita viaadeee adeee
urodzonawprimaaprilis
09:23
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
urodzonawprimaaprilis
09:21
5197 0a5a
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viaxmartii xmartii
urodzonawprimaaprilis
09:21
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viawiecznosci wiecznosci
09:21
1246 2a25 500
urodzonawprimaaprilis
09:21

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viaxmartii xmartii
urodzonawprimaaprilis
09:21

May 02 2017

12:50
4951 13fd

­

Reposted fromjustadream justadream viahereyes hereyes

April 27 2017

urodzonawprimaaprilis
16:29
0234 db06
Reposted fromsarazation sarazation viahereyes hereyes
urodzonawprimaaprilis
16:29
0766 9bfd
Reposted frompikkumyy pikkumyy viahereyes hereyes
urodzonawprimaaprilis
16:28
urodzonawprimaaprilis
16:26
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaznikajac znikajac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl