Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

urodzonawprimaaprilis
21:50
2151 6bc0
Reposted fromweightless weightless viahereyes hereyes
urodzonawprimaaprilis
21:49
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiecznosci wiecznosci
urodzonawprimaaprilis
21:48
Reposted fromshakeme shakeme viaxmartii xmartii
21:48
5659 5709
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaxmartii xmartii

March 19 2017

08:14
1191 236b 500
Reposted fromtwice twice viahereyes hereyes
urodzonawprimaaprilis
08:14
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahereyes hereyes

March 12 2017

urodzonawprimaaprilis
15:23
1356 516a
Reposted fromborn2die born2die vialady-fraser lady-fraser
urodzonawprimaaprilis
15:22
urodzonawprimaaprilis
15:21
9658 0c53
Reposted frombuffyrulez buffyrulez vialady-fraser lady-fraser
urodzonawprimaaprilis
15:21
3303 52e1
urodzonawprimaaprilis
15:18

March 11 2017

21:25
urodzonawprimaaprilis
21:24
Reposted fromweightless weightless viahereyes hereyes
urodzonawprimaaprilis
21:23
3967 e8b7
Reposted fromnyaako nyaako viahereyes hereyes
urodzonawprimaaprilis
21:23
21:22
5536 c914
Reposted fromdeviate deviate viahereyes hereyes
urodzonawprimaaprilis
21:21
Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromMissMurder MissMurder viahereyes hereyes
urodzonawprimaaprilis
21:20
9973 b333
Reposted fromlittlefool littlefool viahereyes hereyes
21:18
7877 1007

words .. for tonight

Reposted fromjohnkeats johnkeats viahereyes hereyes
urodzonawprimaaprilis
21:18
Ja dziś Paniom życzę, żeby przestało się Paniom śnić, a zaczęło przytrafiać.
— Zygmunt Freud
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl